vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

3 trải nghiệm tại Diva Spa Hồ Chí Minh mà bạn chưa biết?

Thẩm mỹ viện Diva Hồ Chí Minh là nơi mà bạn có thể được trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp đẳng cấp nhất. Với hệ thống công nghệ hiện đại cùng đội ngũ chuyên nghiệp; chắc chắn bạn sẽ được khoảng thời gian thư giãn đáng giá tại Diva Spa Hồ Chí Minh nói riêng và Diva Spa trên toàn quốc.

Thẩm mỹ viện Diva Saigon từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc để làm đẹp của nhiều chị em. Tại đây bạn không chỉ được làm đẹp với nhiều dịch vụ đa dạng mà còn là nơi tận hưởng không gian xinh xắn, và sự phục vụ

Xem tiếp...

Cán bộ công nhân viên

Tiền lương, thưởng của Công ty năm 2013:

A. Tiền lương, thưởng của Công ty năm 2014:

I. Tổng quỹ lương                  : 2.062.288.000 đồng, trong đó:

. Người lao động                    : 1.341.332.000 đồng

II. Tiền thưởng                      :    324.619.500 đồng, trong đó:

Xem tiếp...

Viên chức quản lý

A. Tiền lương, thưởng của Công ty năm 2014:

I. Tổng quỹ lương                  : 2.062.288.000 đồng, trong đó:

Viên chức quản lý                :    720.956.000 đồng

II. Tiền thưởng                      :    324.619.500 đồng, trong đó:

Viên chức quản

Xem tiếp...

Đánh giá hiệu quả hoạt động

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2014:

I. Xếp loại doanh nghiệp:

1. Doanh thu và thu nhập khác                                              : Xếp loại A

2. Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu: :

Xếp loại A                               

Xem tiếp...

Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện:

 

- Công ty nằm trong lộ trình cổ phần hóa của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam đến năm 2015,

- Thời điểm khóa sổxác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty là ngày 30/9/2015 (Theo Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 04/11/2015).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu                   : 12.900.000.000 đồng;

- Lợi nhuận           :   2.500.000.000 đồng;

- Nộp ngân sách   : Theo quy định.

 

2. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ bản Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, giai đoạn

Xem tiếp...

Chiến lược, kế hoạch phát triển

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu                   : 12.900.000.000 đồng;

- Lợi nhuận           :   2.500.000.000 đồng;

- Nộp ngân sách   : Theo quy định.

 

2. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ bản Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, giai đoạn

Xem tiếp...

Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

 Năm 2014

1

Tổng tài sản

Triệu đồng

216.364,00

2

Nợ phải trả

Triệu đồng

75.531,00

3

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

140.832,00

4

Doanh thu

Triệu đồng

12.860,00

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

2.458,00

6

Xem tiếp...

Tình hình hoạt động

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

 

 

Tên doanh nghiệp : Công ty TNNH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

                 

Xem tiếp...