vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Công bố thông tin

Thành viên Đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ với Người sử dụng lao động

1. Bùi Tấn Quí - Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn

2. Lê Ngọc Thủy - Chánh văn phòng, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

3. Lê Công Bình - Trưởng ban Ban quản lý KCN Tam Thăng

4. Nguyễn Văn Vinh - Trưởng ban Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

5. Lê Trường An - Phó ban Ban quản lý KCN Tam Thăng, Phó Chủ tịch Công đoàn

6. Hoàng Kỳ Giang - Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh xây lắp, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

7. Huỳnh Thị Yên - Phó ban Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

8. Phạm Thị Sương - Nhân viên Văn phòng Công ty, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

9. Trương Quốc Sơn - Phó Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

10. Nguyễn Thị Thanh Lũy - Nhân viên Khách sạn ven sông Bàn Thạch.