vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh sách Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Vũ Hồng Nhân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty

2. Huỳnh Thị Tú Trinh - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty

3. Hứa Trọng Nghĩa - Kiểm soát viên Công ty

4. Lê Ngọc Thủy - Giám đốc Công ty

5. Bùi Tấn Quí - Phó Giám đốc Công ty

6. Lê Công Bình - Phó Giám đốc Công ty

7. Nguyễn Vĩnh Dương - Phó Giám đốc Công ty

8. Nguyễn Thanh Cư - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.