vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nhân sự Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

1. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty:

- Đồng chí Bùi Tấn Quí - Chủ tịch

- Đồng chí Lê Trường An - Phó Chủ tịch

- Đồng chí Trương Quốc Sơn - Ủy viên Ban chấp hành

- Đồng chí Lê Ngọc Thủy - Ủy viên Ban chấp hành

- Đồng chí Phạm Thị Sương - Ủy viên Ban chấp hành

- Đồng chí Hoàng Kỳ Giang - Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Huỳnh Thị Yên - Ủy viên Ban chấp hành.

2. Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty:

Đồng chí Hoàng Kỳ Giang - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

- Đồng chí Trần Quốc Trưởng - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

- Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Thầm - Ủy viên Ủy ban kiểm tra.