vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Các công trình, dự án đã thực hiện

- Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch, dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, lập hồ sơ mới thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát kỹ thuật thi công các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật,tư vấn quản lý dự án, lập Hồ sơ về môi trường các dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật.

- Thi công xây lắp các công trình giao thông; công nghiệp; dân dụng; công trình hạ tầng kỹ thuật.

Xem tiếp...

Ngành nghề hoạt động

- Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết lế BVTC các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Lập dự án đầu tư, dự toán, lập hồ sơ hoàn công, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, tư vấn đấu thầu, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường;
- Giám sát kỹ thuật thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ

Xem tiếp...

Cơ cấu tổ chức

xaylap

1. Ban giám đốc:
- Giám đốc : Nguyễn Văn Vinh
- Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch tổng hợp: Lê Ngọc Thủy
- Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật: Lê Trường An
2. Phòng Hành chính tổng hợp:
- Trưởng phòng: Lê Ngọc Thủy kiêm nhiệm
- Phụ trách kế toán: Trần Quốc Trưởng
3. Phòng Tư vấn đầu tư
- Trưởng phòng: KTS. Lê Trường An kiêm nhiệm
4. Đội Kinh doanh xây lắp:
- Đội trưởng: KS. Hoàng Ngọc Linh San

Sự hình thành và phát triển

Xí nghiệp là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 26/12/2013 của Hội đồng thành viên Công ty trên cơ sở chuyển đổi mô hình từ phòng Tư vấn Đầu tư của Công ty.

Xí nghiệp xây dựng số 1 là đơn vị trực thuộc Công ty, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn đầu tư, Thi công, xây lắp và các nhiệm vụ khác do Công ty giao. Xí nghiệp hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp, Điều lệ tổ

Xem tiếp...

Giới thiệu chung về xí nghiệp

1. Tên đơn vị: Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh xây lắp
2. Trụ sở: Lô số 05, đường số 1, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
3. Điện thoại: (0235) 2479579; Fax: (0235) 3567589
4. Phó Giám đốc Phụ trách: Hoàng Kỳ Giang.