vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

 Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Công ty

   

1

Vũ Hồng Nhân

Chủ tịch HĐTV

 

2

Lê Ngọc Thủy

Thành viên HĐTV, Giám đốc

 

3

Huỳnh Thị Tú Trinh

Thành viên HĐTV - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

0989.930.983

4

Bùi Tấn Quí

Phó Giám đốc, Trưởng Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

0905.226.132

5

Lê Công Bình

Phó Giám đốc

0935.121.636

6

Nguyễn Vĩnh Dương

Phó Giám đốc

0934.880.968

7

Hứa Trọng Nghĩa

Kiểm soát viên

0982.000.917 

8 Nguyễn Thanh Cư
Kế toán trưởng,
Phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính
0905.475.707
II Văn phòng Công ty    
1 Trần Quốc Trưởng Chánh VP 0913.019.163
2 Trương Quốc Sơn Phó chánh VP 0935.252.113
3 Trần Thị Nhật Tiến NV 0913.874.343

4

Phạm Thị Sương

NV 0989.387.650
5

Võ Văn Hoành

NV 0903.525.572

6

Bùi Thị Thanh Thúy

NV 0906.478.479

7

Hồ Ngọc Hậu

NV 0934.934.448 

8

Trần Thị Cẩm Vân

NV 0988.355.476
9 Đỗ Trần Minh Học NV 0935.286.269

III

Ban Kiểm toán nội bộ

   

1

Lê Xuân Huy

Phó ban  0938.254.544
2 Phạm Thành Lê NV 0906.744.913
3 Cao Bá Trung NV 0935.666.272
4 Mai Thị Tường Vy NV 0906.448.329

IV

P. Kế hoạch - Tài chính

   

1

Lê Thị Bích Hà

Phó phòng

0905.939.504

2

Ngô Kiều Diễm

NV

0903.834.876

3

Nguyễn Thị Mỹ Thầm

NV

0935.479.011

4

Trần Thị Ngọc Trâm

NV

0968.751.112 

5

Võ Ngọc Hoàn Phong

NV 0385.934.617

V

Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch

   

1

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

0935.228.124

2

Nguyễn Thị Hồng Sơn

Phó Giám đốc

0375.015.111

VI

Ban quản lý KCN Bắc Chu Lai

   

1

Huỳnh Thị Yên

Phó Ban

0937.525.455

2

Hoàng Kỳ Giang

Phó Ban

0905.633.187

3

Lê Trường An

NV

0906.602.443

4

Nguyễn Hữu Đạt

NV

0904.261.533

5

Phan Như Pháp

NV

0905.949.691

6

Nguyễn Quân

NV

 

7

Trần Thanh Toán

NV

0167.2794.710

8

Châu Nguyễn Ngọc Ngộ

NV

 0905.397.256
9 Nguyễn Tuấn Khánh  NV 0905.480.519 

10

Trần Thanh Vương

NV  

11

Nguyễn Văn Đức

NV  

12

Nguyễn Anh Tâm

NV 0358.579.077

VII

Ban quản lý KCN Tam Thăng

   
1 Nguyễn Văn Vinh Trưởng Ban 0905.519.028

2

Trịnh Thế Thìn

Phó Ban

0935.336.346

3

Phạm Thanh Hùng

NV

0935.292.737
4 Đoàn Thị Thanh Nhàn NV 0935.435.295
5 Lê Ngọc Minh NV  0977.568.277
6 Nguyễn Hồng Nguyên NV 0976.541.962
7 Phạm Quốc Văn NV  
8 Huỳnh Đức Sơn NV  
9 Nguyễn Văn Bình NV  

VII

Xí Nghiệp DV và KD xây lắp

   

1

Hoàng Kỳ Giang

Phó Giám đốc/
Phó ban quản lý KCN Bắc Chu Lai
0905.633.187

VIII

BQL Dự án đầu tư xây dựng

   

1

Trần Phi Lân

Trưởng Ban

 0935.880.495

2

Huỳnh Ngọc Thành

NV

0905.205.306

3

Nguyễn Gia Trạch

NV

 0914.033.994

4

Lê Minh Hải

NV

 0917.246.151

5

Nguyễn Văn Long

NV

0935.262.717

6

Nguyễn Khắc Mẫn

NV

 0905.051.810

7

Hoàng Châu Tùng

NV

 035 7986481