vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Thông tin cần cung cấp khi đầu tư vào KCN Tam Thăng và KCN Bắc Chu Lai

- Thông tin về Nhà đầu tư/Investor Information

- Tổng diện tích cần thuê đất/Total Landlease area: ... ha

- Tổng vốn đầu tư/ The investment capital of the project: ?triệu USD

- Tên dự án/ Name of project: …

- Dự kiến tiến độ thực hiện dự án?/ Estimated progress of the project

- Công suất sản phẩm/ Producing capacity of the plant (per month or year): … ?/tháng hoặc năm?

- Quy trình, dây chuyền công nghệ sản xuất: ……….?sơ đồ/ Technological lines/ manufacturing processes: Describe technology from raw materials to finished products.

- Lao động dự kiến/ Demand for labor: …? Lao động

- Nhu cầu sử dụng điện dự kiến/ Expected electricity demand: ?MVA

- Nhu cầu sử dụng nước dự kiến/ Expected water demand: ?m3/ng.đ

- Lưu lượng nước thải dự kiến: ?m3/ng.đ (nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt)/ Sewage flow: production wastewater, domestic wastewater (m3/day night).

- Xuất xứ máy móc thiết bi? Quốc gia nào, mới hay đã qua sử dụng?/ Origins of equipments, status of machines (new / used, ..)

- Thị trường cung cấp? quốc gia?/ Market for products (import,extport: name of export nation).

- Sản phẩm, nguyên liệu đầu vào? Original source materials for the production: Full description of input materials for production process and the origin of the material.

- Sản phẩm thành phẩm? Manufactured products

- Có công đoạn xi mạ khi hoàn thiện sản phẩm không? Is there a plating stage when finishing the product?