Vietnamese English

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

GIÁ CHO THUÊ VÀ PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HẠ TẦNG TẠI KCN BẮC CHU LAI

* Giá cho thuê lại đất, phí dịch vụ quản lý và bảo dưỡng hạ tầng năm 2021:

- Giá cho thuê lại đất (chưa bao gồm VAT):

+ Đối với những dự án đăng ký đầu tư trước 30/6/2021 và triển khai đầu tư xây dựng dự án trong năm 2021 thì được áp dụng đơn giá 0,6 USD/m2/1 năm (tương đương 30 USD/m2/50 năm) 

+ Đối với những dự án đăng ký đầu tư sau 30/6/2021 thì được áp dụng đơn giá 0,7 USD/m2/1 năm (tương đương 35 USD/m2/50 năm).

- Phí dịch vụ quản lý và bảo dưỡng hạ tầng : 0,25 USD/m2/1 năm (Chưa bao gồm VAT).

- Giá điện:  Theo bảng giá của Điện lực tỉnh Quảng Nam tại thời điểm sử dụng

- Giá nước: Theo bảng thông báo giá nước của đơn vị cung cấp nước tại thời điểm sử dụng

- Chi phí điện thoại, internet và các phí dịch vụ khác: Theo quy định của các đơn vị cung cấp tại thời điểm sử dụng