vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Công ty và Chi đoàn TTDV Khách sạn Bàn Thạch lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Thực hiện theo Kế hoạch số 31-KH/ĐTN ngày 10/5/2024 của Đoàn cơ sở CIZIDCO, ngày 28/5/2024, Chi đoàn Văn phòng Công ty và Chi đoàn TTDV Khách sạn Bàn Thạch đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tại Đại hội, các Chi đoàn đã báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2022-2024 và đưa ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2027; Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Ngoài ra, Đại hội đã giới thiệu đề án nhân sự để bầu ra những đồng chí ưu tú vào BCH Chi đoàn Văn phòng Công ty và BCH Chi đoàn TTDV Khách sạn Bàn Thạch khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027 để tiếp tục góp phần xây dựng “Tuổi trẻ Chi đoàn xung kích lao động, sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh".

z5508652069921_7bd17fd65a7bfc26cb76a0b5c7ab506d.jpg

BCH Chi đoàn Văn Công Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027

441954723_432875509503874_7904777441133532947_n.jpg

BCH Chi đoàn TTDV Khách sạn Bàn Thạch khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Đoàn cơ sở Công ty về báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; định hướng tuổi trẻ CIZIDCO phát huy tốt vai trò thanh niên, thế hệ trẻ trong Doanh nghiệp, tính gương mẫu tiên phong trong công tác đoàn cũng như công tác chuyên môn góp phần chung công cuộc xây dựng Công ty phát triển bền vững.