vienko

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ngành nghề hoạt động

- Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết lế BVTC các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Lập dự án đầu tư, dự toán, lập hồ sơ hoàn công, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, tư vấn đấu thầu, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường;
- Giám sát kỹ thuật thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
- Thi công xây lắp các công trình giao thông; công nghiệp; dân dụng; công trình hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng.
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp và các hệ thống xây dựng khác.
- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải.
- Kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đất, đá, cát, sỏi...
- Cho thuê máy móc thiết bị;
- Dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh duy trì cảnh quan.
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, duy tu sửa chữa hệ thống giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong các Khu công nghiệp, chăm sóc cây xanh thảm cỏ, điện chiếu sáng, nạo vét hệ thống thoát nước và thực hiện chức năng vận hành khác theo sự phân công của Công ty.